Dofinansowania Unijne dla Firm Warszawa

Dofinansowania unijne dla przedsiębiorców mają na celu wsparcie ich w rozpoczynaniu działalności gospodarczej, możliwości rozwoju w trakcie jej prowadzenia oraz pomoc w projektowaniu i realizacji planu działania firmy na przyszłość. W tym momencie w Polsce osoby posiadające działalność gospodarczą z sektora MŚP (Małych Średnich Przedsiębiorstw) mogą korzystać aż z 254 możliwości wsparcia. Niestety często ilość dokumentów czy wymogów sprawia, że firmy nie podejmują działania mającego na celu zdobyciu takich dotacji. Właśnie dla takich osób nasza kancelaria jest kompleksowym wsparciem na drodze do otrzymania pomocy. 

Dofinansowania, programy wsparcia

Szereg projektów, kursów, szkoleń czy doradztwa pomaga rozwijać się polskim firmom i stawać się konkurencją na europejskim i światowym rynku. Najczęściej z takich dofinansowań korzystają średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa. W latach między 2014 a 2020 to właśnie ta grupa jest największymi odbiorcami wsparcia unijnego. Wielkość pomocy jaką przeznaczyła Unia Europejska to 20 mld euro, jest to element strategii Europa 2020. Przez te 7 lat wszystkie kraje członkowskie będą otrzymywać pomoc na rozwój przedsiębiorczości między innymi z tych funduszy:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – na celu ma wzmacniane UE jako regionalnej całości poprzez wsparcie poszczególnych terytoriów (państw członkowskich), minimalizowanie różnic społecznych i gospodarczych. Pochodzi z niego między innymi wsparcie udzielane na start średnim i małym firmom. 
  • Europejski Fundusz Społeczny – jego głównym celem jest walka z bezrobociem. Dlatego pieniądze z tego funduszu powiększać możliwości kształcenia i zatrudnienia. Jest to fundusz skierowany między innymi do młodych ludzi dopiero wchodzących na rynek pracy, dla osób zagrożonych ubóstwem i dla firm, które gotowe są takie osoby zatrudnić. 
  • Pozostałe projekty w ramach Europa 2020: Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na Rzeczy Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Jeśli nie dofinansowanie, to pożyczka

Oprócz dofinansowań istnieje też możliwość uzyskania pożyczki, która często jest udzielana na lepszych warunkach niż kredyt bankowy. Kwota maksymalna pożyczki nie może wynieść więcej niż 1 mln zł, jednak ostateczna wielkość ustalana jest indywidualnie na podstawie wniosku pożyczkowego. Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku znaleźć można na stronach instytucji pośredniczących w udzielaniu pieniędzy ze środków unijnych. Warto porównać, która z opcji opłaca się firmie bardziej – czy jest to tradycyjna pożyczka bankowa, czy wsparcie pożyczkowe z Unii Europejskiej.

Dokumenty, wymogi, terminy – na to wszystko potrzeba czasu

Prowadząc działalność gospodarczą, niezależnie od jej wielkości, czasu zawsze będzie za mało. Tego potrzebnego do znalezienia informacji o dofinansowaniach, do sprawdzenia wymogów, pobrania wniosków, do poprawnego wypełnienia tych wniosków, do zaniesienia w odpowiednie miejsce w odpowiednim terminie. 

Dlatego wychodzimy naprzeciw problemom i potrzebom Państwa firm, w Państwa interesie skracamy ten proces do absolutnego minimum, w Państwa imieniu wnioskujemy o pomoce unijne. Dzięki bogatemu doświadczeniu jesteśmy w stanie doradzić w doborze odpowiedniej formy wsparcia unijnego, wyjaśnimy cały proces przyznawania dotacji, pomożemy w wypełnieniu wniosków. 

To po naszej stronie będą stały terminy. Przedstawimy wszystkie możliwe strategie i opcje rozwoju dzięki Funduszom Europejskim jakie są w zasięgu Państwa firm, gwarantujemy pełną opiekę doradczą wykwalifikowanych specjalistów z naszej kancelarii, którzy będą wyjaśniać wszelkie wątpliwości związane z pozyskaniem dofinansowań.

Zapraszamy do współpracy!