Każde Przedsiębiorstwo powinno posiadać jasno określoną strategię działań oraz komunikacji z otoczeniem. Przy obecnym procesie zmian, które następują na rynku (automatyzacja marketingu, nowe kanały komunikacji, szybkość podejmowania decyzja) ważne jest, aby wszystkie działania związane z szeroko rozumianą komunikacją marketingową były precyzyjne i skuteczne. Tylko jasno określone działania marketingowe przyczynią się do wzrostu sprzedaży produktów czy usług danego Przedsiębiorstwa.

Marketing jako proces, składa się z kilku bardzo istotnych zasad oraz reguł. Nadrzędnym elementem, który musi zostać przygotowany to strategia oraz charakter działań. Plan ma na celu określenie kluczowych kompetencji danego przedsiębiorstwa oraz wskazanie kierunku rozwoju. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest oszacowanie grupy docelowej i przygotowanie adekwatnych działań komunikacyjnych z możliwością weryfikacji KPI’s (kluczowych czynników wzrostu). Następnym elementem jest implementacja działań w rynek oraz weryfikacja założeń strategicznych. Ten proces jest jednym z najtrudniejszych etapów implementacji strategii marketingowej w rynek. Ostatnią funkcją, która jest bardzo ważna to rozliczenie wszystkich działań marketingowych, promocyjnych, komunikacyjnych pod kątem ROI (return on investment). Każde Przedsiębiorstwo, każda Organizacja musi wiedzieć czy zainwestowana złotówka w działania promocyjne przyniosła odpowiedni skutek – wzrost.

Proponowane działania marketingowe:

 • Działania podstawowe:

  • Strategia, plan komunikacyjny, parametry, KPI
 • Działania komunikacyjne 360 stopni

  • ATL/BTL/eventy, działania w punkcie sprzedaży
 • Budowanie marki i przewagi konkurencyjnej

  • Zarządzanie produktem, grupą produktową pod kątem oferty, promocji, działań wspierających sprzedaż,
 • Działania on-line (digital)

  • SEM,SEO,PPC, influencing, pozostałe
 • Pozostałe działania

  • Kampanie reklamowe,
  • social media
  • Działania PR oraz employer branding
  • Działanie typu trademarketing

Nasze usługi

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy udzielą wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania.