Głównym obszarem działania naszej kancelarii jest doradztwo w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem instrumentów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Przygotowujemy analizy możliwości skorzystania z środków pomocowych zarówno na etapie przygotowania inwestycji z wykorzystaniem działań dedykowanych dla działalności badawczo – rozwojowej (B+R) jak również na etapie inwestycyjnym z wykorzystaniem schematów dotacyjnych.

Pozyskujemy dotacje na projekty inwestycyjne związane z inwestycjami mającymi na celu wprowadzenie innowacji w przedsiębiorstwach, wprowadzaniu do oferty nowych produktów, a także komercjalizacji działań B+R. Pozyskujemy dofinansowanie na realizację projektów inwestycyjnych zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.

Świadczymy kompleksową usługę w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych polegającą na:

– zidentyfikowaniu potrzeb beneficjenta,

– określeniu ewentualnych badań ze wskazaniem jednostki naukowo badawczej,

– wskazaniu źródła finasowania badań w schematach dotacyjnych,

– koordynacji współpracy z jednostką naukowo badawczą,

– określeniu źródeł finansowania planowanego przedsięwzięcia w schematach dotacyjnych,

– przygotowaniu niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej (biznes plany/wnioski o dofinansowanie),

– zarządzaniu procesem inwestycyjnym,

– rozliczeniu projektów ze schematów dotacyjnych.”

Nasze usługi

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy udzielą wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania.