Finansowanie badań z Funduszy Unijnych

Finansowanie badań w ramach programu Horyzont 2020 jest ogromną możliwością dla firm na otrzymanie dofinansowań na poczet badań. W przeciągu 7 lat między rokiem 2014 a 2020 na badania Unia Europejska przeznacza łącznie 80 mld euro. Celem całego programu jest rozwój badawczy Europy i wzrost konkurencyjności na rynku. „Zaowocuje większa liczbą przełomowych dokonań, odkryć i premier światowych dzięki przenoszeniu wspaniałych pomysłów z laboratorium na rynek” – czytamy w oficjalnej broszurze na temat programu.

Doskonała baza naukowa, wiodąca pozycja w przemyśle i wyzwania społeczne

Te obszary zdecydowały o tym, że program Horyzont 2020 europejscy przywódcy umieścili, jako najważniejsze w całym programie Europa 2020. Kluczowe obszary, których rozwój ma sprawić że w Europie powstanie światowej klasy nauka i technologia. Unia Europejska bazując na doświadczeniu z poprzednich programów wsparcia nauki zdecydowała, że jest to kierunek w którym należy podążać. Poprzednie programy pozwoliły zebrać naukowców, jak i przedsiębiorców, którzy poprzez rozwój badań, firm, wprowadzanie innowacji podnieśli poziom życia Europejczyków. Warto dodać, że w programie Horyzont 2020 mogą wziąć udział naukowcy z całego świata – nie tylko z Europy. Jest to okazja to zaprezentowania się naukowcom oraz przedsiębiorcom na arenie światowej.

Badania kluczem do rozwoju

Bez badań nie ma rozwoju – to badania pozwalają coraz lepiej rozumieć i eksplorować świat. Od wynalezienia koła, po samochody które prowadzą się za pomocą autopilota – zawsze to badania pomagały odkryć coś nowego. W przypadku koła wystarczyło kilka obserwacji (które i tak, trwały lata), natomiast przy samochodzie z autopilotem mamy cały „spadek” badań, które były prowadzone od parowozów, po samoloty. Ilość obszarów nauki jaka musi się zazębić, aby można było dojść do odkrycia naukowego pokazuje jasno, że badania są kluczowe dla przyszłości. Przypomina to trybiki w zegarze – gdy wszystkie się zgrają – mamy odkrycie. 

Z założenia program Horyzont 2020 ma wzmocnić UE jako lidera światowej nauki. Ma się tak stać między innymi dlatego, że najlepsi naukowcy dostaną możliwość rozwoju dla siebie i swoich badań. Dadzą swoją wiedzę i pomysły, UE sfinansuje możliwość rozwoju tych badań, a my w efekcie otrzymamy kilka rozwiązań, które podniosą poziom naszego życia. Powstaną nowe miejsca pracy, firmy będą miały możliwość skorzystania z kolejnych dofinansowań na badania, będą mogły się rozwijać co wpłynie korzystnie na kolejne aspekty życia.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie w ramach Horyzont 2020

W założeniu program jest dostępny dla każdego, obowiązuje jeden zbiór prostych zasad. Daje to uczestnikom możliwość skupienia większej uwagi nie na wymogach, a na badaniach. W ramach standardowych projektów badawczych – wymogiem jest konsorcjum co najmniej trzech podmiotów prawnych z różnych krajów, sektora przemysłu i środowiska akademickiego, każdy z nich musi mieć siedzibę na terytorium państwa członkowskiego lub kraju stowarzyszonego. W przypadku innych projektów mogą obowiązywać inne warunki, które zostały opisane w oficjalnej broszurze na temat Horyzont 2020.  

Co zatem otrzymujemy dzięki Horyzont 2020

Dokładnie 80 mld euro na rozwój badań przez 7 lat (2014 – 2020), możliwość realizacji najciekawszych i najpotrzebniejszych rozwiązań naukowych dla świata, zwiększenie pozycji na rynku światowym dla europejskich firm. W dłuższej perspektywie każdy odczuje profity z tytułu projektu, nawet jeśli nie będzie brał w nim udziału. Badania dadzą odkrycia, odkrycia dadzą rozwój, a rozwój podniesie poziom życia Europejczyków.