Finansowanie innowacji

W ramach programu Horyzont 2020, który jest częścią planu Europa 2020 – innowacje są kolejnym obszarem wspieranym przez Unię Europejską. Przeznaczone na ten cel jest 80 mld euro, które między 2014 a 2020 rokiem będą wspierać innowacyjność w krajach UE. Dzięki temu będzie możliwe ubieganie się o dotacje unijne przez firmy na wsparcie i rozwój innowacyjności. Jest to jak na razie największy projekt realizujący wsparcie dla nauki i innowacji jakie do tego pory wdrażała Unia Europejska. 

Cel: wiodąca pozycja w przemyśle

Bez wsparcia dla innowacji rozwój przemysłu nie jest możliwy. Wzmacnianie innowacyjności we wszystkich kluczowych sektorach takich jak: zaawansowane technologie produkcyjne i materiały, biotechnologia i nanotechnologia tworzą podstawę pionierskich produktów (pojemne baterie, lekkie pojazdy, nanoleki, inteligentne tkaniny i inne). Sektor produkcyjny jest najważniejszym pracodawcą – 31 milionów osób zatrudnionych w Europie. Rozwój tego obszaru pomnoży miejsca pracy, które przez kolejne formy wsparcia i programy będą rozwijały się tworząc kolejne. 

Sektor MŚP znacznie zyska

Firmy z sektora Małych Średnich Przedsiębiorstw w programie mogą liczyć na specjalne traktowanie ponieważ to właśnie ten obszar jest głównym źródłem miejsc pracy i innowacyjności. Będą miały dostęp do specjalnych mechanizmów przeznaczonych dla innowacyjnych mniejszych przedsiębiorstw, których celem będzie podjęcie współpracy w ramach projektów jako członkowie konsorcjum. Przez uproszczenie do minimum formalności, program Horyzont 2020 zwiększy udział tego sektora, jak przewiduje UE, o co najmniej 20 % (8.65 mld euro). 

Wsparcie MŚP będzie polegało między innymi na pomocy pojedynczym firmom (lub ich konsorcjom) 

w określeniu stopnia możliwości wdrożenia na rynek danej innowacji na etapie wysokiego ryzyka, 

w kolejnych częściach będzie następowała dalsza pomoc w dopracowaniu planów. Następną opcją jest także możliwość skorzystania przez przedsiębiorstwa z dofinansowania szkoleń, doradztwa w celu rozpoznania i zainteresowania prywatnych inwestorów swoim projektem.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie innowacyjności w ramach Horyzont 2020

Oprócz wymienionych wyżej firm z sektora MŚP, które dzięki wsparciu mają stać się ważnym elementem umocnienia pozycji UE na światowym rynku, do programu z założenia może zgłosić się każdy. Szczegółowe wymogi zminimalizowano tak, aby firmy czy instytucje mogły w pełni skupić się na wdrażaniu zmian, które będą możliwe dzięki wparciu. Zgeneralizowano je do: konsorcjum co najmniej trzech podmiotów prawnych (z różnych krajów), sektora przemysłu i środowiska akademickiego, gdzie każdy z nich ma mieć siedzibę na terenie państwa członkowskiego UE lub kraju stowarzyszonego. 

Co zyskują firmy, a co społeczeństwo

Na rozwój innowacyjności w przedsiębiorstwach Unia Europejska w ramach Horyzont 2020 przeznacza 80 mld euro. Daje to ogrom możliwości inwestycyjnych, badawczych, rozwojowych. Oprócz wsparcia finansowego firmy mogą korzystać z szerokiego wachlarza szkoleń, kursów, wsparcia przy wdrażaniu planów inwestycyjnych. Przez fakt, iż w całym programie mogą brać udział instytucje z całej Unii Europejskiej sposobność do zaistnienia na rynku europejskim i światowym jest ogromna. Możliwość zaprezentowania nowatorskich produktów w świecie jest dużym krokiem w kierunku uruchomienia produkcji masowej lub znalezienia inwestora, który ten proces sfinansuje. 

Społeczeństwo zyska dzięki temu innowacyjne rozwiązania, które znacząco podniosą poziom i komfort życia. Pojawią się nowe miejsca pracy, powstaną nowe przedsiębiorstwa, poziom bezrobocia znacznie spadnie. Ludzie będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia z poziomu przedsiębiorstwa (jako właściciele) jak i z poziomu pracownika – poprzez liczne szkolenia, staże, kursy.