Finansowanie rozwoju

Dzięki finansowaniu badań i innowacyjności szeroko pojęty rozwój staje się naturalną konsekwencją tych działań. Program Horyzont 2020 jest właśnie po to, aby taki progres zapewnić. Zyskają na tym przedsiębiorstwa i społeczeństwo. Jedni otrzymają finanse i wsparcie przy wdrażaniu planów inwestycyjnych, drudzy miejsca pracy, staże, kursy oraz innowacyjne produkty, które zmienią poziom życia w Europie i na świecie. Unia Europejska przeznaczy na ten cel 80 mld euro.

Wyzwania społeczne

W oficjalnej broszurze programu Horyzont 2020 znajdziemy wyzwania społeczne, z jakimi przychodzi, na co dzień się mierzyć Europie. Według UE są to kluczowe elementy, które determinują potrzebę inwestycji w badania i innowacje. Są to:

  • Zdrowie, zmiany demograficzne, dobrostan.
  • Bezpieczeństwo żywnościowe, rozwój rolnictwa i leśnictwa, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka.
  • Bezpieczna, czysta i efektywna energia.
  • Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport.
  • Ochrona środowiska, efektywna gospodarka zasobami i surowce.
  • Rozwój społeczeństwa pod kątem – integracji, innowacji i refleksyjności.
  • Bezpieczeństwo społeczeństwa – ochrona Europy i jej obywateli.

Istotnym tutaj jest fakt, iż wyzwania te odpowiadają na aktualne problemy globalne. 

Od starzejącego się społeczeństwa, po żywienie, ochronę środowiska, zmiany klimatyczne, aż po rozwój edukacji społeczeństwa i kończąc na zapewnieniu im ochrony. Wyzwania te zbiegają się z obszarami, w jakie UE chce inwestować, czyli mikro- i nanotechnologia, biotechnologia, zaawansowane materiały, zaawansowane systemy produkcyjne oraz fotonika.

Rozwój firm i społeczeństwa

Firmy przystępujące do programu mają okazję do zdobycia funduszy na badania, mogą rozwijać innowacyjne pomysły aż do produktu finalnego, który zaprezentowany na runku światowym daje im możliwość zyskania inwestora oraz zaistnienia w świecie. Nie tylko dofinansowania, ale też pakiet szkoleń, staży czy wsparcia merytorycznego na etapie planowania działań.

Rozwój przedsiębiorstw naturalnie sprawi, że pojawią się nowe miejsca pracy, które dzięki licznym stażom, kursom, projektom będą rozwijały się tworząc kolejne. Poziom bezrobocia spadnie, gospodarka kraju będzie notowała progres. Poziom życia przez rozwój społeczny zwiększy się, a dzięki innowacyjnym produktom i wynalazkom życie będzie stawać się łatwiejsze. Przypominać to będzie koło, gdzie jeden element notujący rozwój będzie nakręcał kolejny do podążania jego śladem, co sprawi, że cała gospodarka UE stanie się silniejsza. Dotacje nakręcą firmy i naukowców, którzy łącząc się będą dokonywali przełomów, dzięki finansom będą wdrażać je w życie, co da społeczeństwu miejsca pracy, rozwój i podniesie poziom ich życia.

Badania i innowacje – głównymi elementami rozwoju 

W ramach programu Europa 2020, którego ważną częścią jest Horyzont 2020, Unia Europejska ma zamiar inwestować w badania i innowacje. Ma to zapewnić rozwój i utrzymanie na pozycji lidera w obszarze naukowym. Nie jest to ograniczone jedynie do Europy – w programie mogą brać udział naukowcy z całego świata. To element strategii, która ma przyciągać najlepsze umysły właśnie w ten region, aby wspólnie tworzyć innowacje zmieniające świat. 

Rozwój może być postrzegany, jako pojawienie się na rynku nowych firm, nowych miejsc pracy. Definiować go można również, jako odkrywanie wynalazków, nowatorskich produktów, które podnoszą poziom życia i je usprawniają. To również rozwój społeczeństwa, eliminowanie obecnych problemów, znajdowanie rozwiązań: leków na choroby dotąd nieuleczalne, usprawnienia transportu, zapewnienie bezpieczeństwa i suwerenności państwom, rozwój poziomu życia społeczeństwa, ·dostępu do kursów, możliwość podróżowania „bez granic”. Progres, jaki można osiągnąć inwestując w zwalczanie tych problemów jest ogromny.